Tarieven

Onderstaande tarieven en vergoedingen zijn van toepassing op de diensten van Praktijk Aandacht bij Verlies:

Individuele therapie volwassen
€ 87,50,- per 60 minuten (vrijgesteld van BTW)

Partner – en gezinstherapie
€ 145,- (75 minuten, inclusief 21% BTW)

  • Voor huisbezoeken wordt een tarief van van 0.29 cent per km gerekend
  • Indien gewenst kan er een verslag worden gemaakt, het verslag komt naast de terugkoppeling die je krijgt en kost € 87,50 (vrijgesteld van BTW)

Trainingen en lezingen afhankelijk van de lengte en duur

Momenteel heeft praktijk Aandacht bij Verlies geen wachtlijst, een afspraak voor contact is daarmee snel gemaakt.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en val onder de vakgroep VPMW (Vakgroep Psychosociale en Maatschappelijke Dienstverlening). Daarnaast ben ik geregistreerd in het beroepsregister van het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). In veel gevallen vindt (gedeeltelijke) vergoeding plaats vanuit de aanvullende zorgverzekering. Bekijk hiervoor het NFG Vergoedingenoverzicht. Relatie- en gezinstherapie is helaas uitgesloten van vergoeding. Ik werk vanuit de complementaire zorg, rechtstreeks aanmelden zonder verwijzing van de huisarts is hierdoor mogelijk.

Als therapeut ben ik ingeschreven bij het RBCZ (register voor klacht- en tuchtrecht, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Omdat ik ook lid ben van de beroepsvereniging NFG voldoe ik tevens aan de eisen die de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) aan mij stelt.

Afspraken kunnen tot 24 uur voor de afspraak kosteloos worden afgezegd, daarna ben ik genoodzaakt het gehele tarief in rekening te brengen. Per 1 september 2023 wijzigt de betalingstermijn naar 14 dagen na ontvangst factuur en is het mogelijk de rekening direct te betalen via een QR-code. De factuur wordt dan per mail nagestuurd. 

Klik onderaan de website op de link voor de Algemene Voorwaarden. Een uitgebreid privacy protocol is op te vragen via info@aandachtbijverlies.nl